My yoga, my abdomen, my womb / Az én jógám, az én hasam, az én méhem

We all wish to get back our shape as soon as possible after giving birth. Standing in front of the mirror is something strange asking constantly 'Hey, is that me? Whose that waist and tummy?'

-mobile upload-

I had a really big bump with my son. He was born in the 41th week and I had 21 kilos (46.3 lbs)  extra weight. I hope I can start a harder workout soon, but abdominal work is a special case after delivery. The womb and all the organs around it go back slowly and it is said that it takes 9 month to have your baby and another 9 to go back properly to the original conditions. I know that most of the ladies try to urge to do exercises for the waist and abdomen but forcing your body is not good for healing and either for lactation. 

The book, Iyengar Yoga for Motherhood,  suggests getting back slowly to normal exercises between 26-40th week which is the 7-10th month. (Earlier I wrote about the 3 terms after delivery here .) Abdominal work should be practiced after getting enough strength in standing asanas,  forward bends and inversions, it does not matter if it is 2nd or 3rd term. So before doing even supported Navasana the back and the abdomen should be well trained to bear the abdominal strain.

What can happen if it is too early to practice Navasana (or any asana that causes abdominal contraction)? 

Menstrual disorder or the displacement of the uterus.

 In the beginning practice can cause abdominal or back pain and we can help on that with Setu Bandha Sarvangasana (shoulder stand) and Bharadvajasana. If they do not help then it is not time for Navasana.

Bleeding, strong white discharge after Navasana for a week.

Breast milk production decreases.

If any of these symptoms arised then the tummy workout should be postponed for a couple of weeks. The best is to ask your yoga teacher, of course.

Be gentle to your body girls.

Az én jógám, az én hasam, az én méhem

Mind azt kívánjuk, hogy visszakapjuk az alakunkat szülés után amilyen hamar csak lehet. Valami egészen fura dolog a tükör előtt állva folyton azt kérdezni: "Héjjj, ez én vagyok? Kihez tartozik ez a csípő és ez a has?"

Nagyon nagy hasam volt a fiammal, aki a 41. hétre született és nekem 21 kilo plusszom volt. Remélem hamarosan keményebb edzésbe kezdhetek, de a hasi munka külön téma szülés után. A méh és az összes szerv körülötte lassan húzódnak vissza és azt mondják, hogy 9 hónap, hogy a babád meglegyen és másik 9 hónap, hogy visszatérjen minden az eredeti állapotába.  Tudom, hogy a legtöbb nő igyekszik siettetni, hogy gyakorlatokat végezzen a csìpőre és hasra, de a testedet erőltetni nem jó sem az egészségednek, sem a tejtermelésnek.

Az Iyengar Jóga Anyasághoz című könyv a normál gyakolatokhoz való visszatérést a 26-40. hét tájékára javasolja, ami a 7-10. hónapokra tehető. (Korábban írtam a 3 szakaszról a szülés utàn itt .) A hasi munkát akkor kellene elkezdeni, amikor màr elég állóképességet szereztünk az àlló ászanákban, az előre hajlításokban és a fordított állásokban - mindegy, hogy  az a 2. vagy a 3. szakasz. Szóval mielőtt akár megtámasztott Navászanát csinálnánk, a hátnak és a hasnak kondiban kell lennie, hogy a későbbi feszítést bírja.

Mi történhet, ha tùl korai a Navászana gyakorlása (illetve barmilyen ászana, ami hasi összrhùzódást okoz)?

Menstruàciós rendellenesség, vagy a méh elmozdulása.

Kezdetben ugyan okozhat hasi, vagy háti fájdalmat a gyakorlás, amin segìthetünk Szetubanda Szarvangászanával (gyertyaállás) és Baradvajászanával. Ha ezek nem segítenek, akkor még nincs itt az ideje a Navászanának. 

Vérzés, erős fehér folyás egy hétig Navászana után.

Tejtermelés csökkenése.

Ha barmelyik tünet felmerül, akkor a hasi gyakorlatot pár hétre el kell halasztani. A legjobb persze, ha a jóga oktatódat kérdezed.

Legyetek kíméletesek a testetekkel, csajok!

RECENT POSTS: